Sandarne kretsar kring en matvarubutik samt stranden Stenö med tillhörande campingplats, den självklara samlingsplatsen under sommarhalvåret. Bebyggelsen är mestadels villor, men det finns också flerbostadshus på flera ställen i samhället.